Silvercustom

Projekt finansowany z Funduszy Norweskich

Wprowadzenie

Beneficjent Simplicare Sp. z o.o. realizujący projekt nr NORW.19.01.04-06-0008/20 pn. „Opracowanie innowacyjnej usługi SilverCustom, pomagającej firmom w dostosowaniu ich produktów do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami”  korzysta z dofinansowania o wartości 589 966,33 PLN (137 431,59 EUR) otrzymanego od Norwegii. Całkowita wartość projektu to 937 113,00 PLN.

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnej usługi o nazwie SilverCustom, którą Beneficjent planuje świadczyć na rzecz wszystkich firm zainteresowanych dostosowaniem swoich produktów lub usług do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami.

 

Fundusze EOG i fundusze norweskie – Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

www.eeagrants.org

 

Fundusze norweskie i fundusze EOG reprezentują wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

W ramach funduszy norweskich i funduszy EOG Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Norwegia ściśle współpracuje z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Wraz z pozostałymi darczyńcami Norwegia przekazała 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014.

Fundusze norweskie są finansowane wyłącznie przez Norwegię i dostępne w państwach, które przystąpiły do UE po 2003 r. Fundusze norweskie na lata 2014-2021 wynoszą 1,25 miliarda euro. Priorytety na ten okres to:

#1 innowacje, badania naukowe, edukacja, konkurencyjność i godna praca;

#2 integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;

#3 środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;

#4 kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;

#5 sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.