Listopad, to jak co roku czas Kongresu Gospodarki Senioralnej

Listopad, to jak co roku czas Kongresu Gospodarki Senioralnej. W tym roku jego drugi dzień upłynął pod znakiem rynku pracy i wielopokoleniowych zespołów. To była bardzo ciekawa debata i jednocześnie inauguracja Programu Dialog Pokoleń. Katarzyna Bieniek miała przyjemność porozmawiać na temat wyzwań, przed jakimi stoją organizacje w obliczu starzejącego się rynku pracy Marzeną Rudnicką (Prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej), Susanną Romantsovą (IKEA), dr Elżbietą Ostrowską (Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów) oraz Waldemarem Pawlakiem (Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP).