Firma rozpoczęła działalność w 2016 roku i od tego czasu z powodzeniem prowadzi projekty szkoleniowe i doradcze.

Od początku jesteśmy skupieni na wyzwaniach, jakie stoją przed biznesem w związku ze starzeniem się społeczeństwa i zmianami demograficznymi, jakie to niesie.

Obserwujemy zmiany w strukturze wiekowej naszych pracowników, ale także naszych klientów. To rodzi potrzebę dostosowania swoich zespołów i narzędzi działania.

Oferujemy szkolenia i projekty doradcze z zakresu wsparcia organizacji i ich liderów w sprawnym prowadzeniu zróżnicowanych wiekowo zespołów. Uczymy, jak współpracować i jak się różnić.

Wspieramy również biznes w zmianie podejścia do klienta, który coraz częściej jest klientem dojrzałym.

Stały kontakt z „żywym” biznesem ułatwia nam reagowanie na zmiany zachodzące na rynku i dostosowanie naszej oferty do potrzeb klientów.

Katarzyna Bieniek

Z wykształcenia kulturoznawca. Absolwentka Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie SWPS.

Przez ponad  10 lat budowała doświadczenie jako specjalista i menedżer odpowiedzialny za obsługę klienta i obszar HR, zarządzając zespołami i projektami. Teraz przenosi swoje doświadczenie na sale szkoleniowe. Trener zarządzania (Certyfikacja w 2017 roku) i facylitator (Certyfikacja w 2018 roku).

Od 2016 roku Ekspert ds. rynku pracy w Krajowym Instytucie Gospodarki Senioralnej, gdzie bierze czynny udział w wielu projektach i inicjatywach.

Ma również doświadczenie w pracy z seniorami. Prowadził wiele warsztatów i badań fokusowych z udziałem osób dojrzałych.

Projektuje oraz prowadzi projekty szkoleniowe i doradcze dla wielu branż, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym.