Warsztaty z wykorzystaniem kombinezonów geriatrycznych

Z czym zmaga się senior? Jakie ma potrzeby? Na te i inne pytania dotyczące dojrzałych klientów odpowiadaliśmy w ramach kolejnego spotkania promującego nasz projekt. Tym razem z grupą potencjalnych odbiorców usługi SilverCustom (projektu finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego), wykorzystując kombinezony
geriatryczne próbowaliśmy wejść w skórę seniora.