Lipcowe spotknia

Za nami kolejne spotkania promocyjne w ramach projektu „SilverCustom” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 (NORW.19.01.04-06-0008/20)
Osoby z różnych środowisk i branż mają okazję poznać potrzeby i ograniczenia dojrzałych klientów. Za pomocą kombinezonów geriatrycznych przybliżamy im świat osób starszych.